Dra i nödbromsen för det sjuka i sjukförsäkringen!

Infört i VGT ( Falköpings Tidning m fl.) februari 2011.

Det måste bli ett stopp för utförsäkringar från sjukförsäkringen tills dess man täppt igen falluckorna som innebär att människor på grund av ohälsa hamnar i ett långvarigt utanförskap. Reformen som i grunden har goda ambitioner – att minska utanförskapet och fokusera på människors arbetsförmåga snarare än oförmåga riskerar nu snarare att leda till permanent eller åtminstone långsiktigt utanförskap.

Det är positivt att Kristdemokraterna och vice gruppledaren i riksdagen Emma Henriksson,

jobbar med ett förslag på hur sjukförsäkringen ska kunna bli mer rättvis. Kristdemokraterna har ju devisen ”Ett mänskligare Sverige” och det kräver handling och inte bara ord.

Ett exempel på sjukförsäkringens falluckor är när Försäkringskassan bedömer att arbetsförmåga finns men då Arbetsförmedlingen anser att personen saknar möjlighet att ta ett arbete. Det innebär att personen hänvisas till det yttre av ekonomiska skyddsnät: försörjningsstöd från socialkontoret. Det är varken rimligt eller mänskligt att människor som drabbats av exempelvis kronisk sjukdom, arbetsplatsolyckor eller allvarlig psykisk ohälsa tvingas söka hjälp hos socialkontoret för att klara sitt uppehälle.

Arbetslivet är en källa till sociala kontakter, personlig utveckling och till att känna sig behövd och efterfrågad. För att lyckas i ambitionen att minska utanförskapet är rehabiliteringsinsatser mycket viktiga och de måste få ta den tid de tar. De strikta tidsgränserna inom sjukförsäkringen riskerar att bli kontraproduktiva. Människor med sjukdomar som kräver långvariga rehabiliteringsinsatser riskerar att utförsäkras långt före den permanenta arbetsförmågan kan konstateras.

För vissa människor nås vägs ände för rehabiliteringen utan att arbetsförmågan fullständigt eller till största del återvänt. Det i kombination med ett tufft arbetsliv med höga krav på fysiska, psykiska och intellektuella prestationer kan skapa oöverstigliga hinder för ett återintåg på arbetsmarknaden. Därför måste regeringen satsar mer på särskilda anställningsstöd såsom lönebidrag och trygghetsanställning, vilket kan utgöra inträdesbiljetten tillbaka till arbetslivet.

Som kristdemokrat tycker jag att fyrkantigheterna och snedsitsarna i sjukförsäkringen måste rättas till snarast. Regeringen måste därför dra i nödbromsen för det sjuka i sjukförsäkringen!

Dan Hovskär (KD)

Kommun och Regionpolitiker, Falköping

Lämna en kommentar eller en trackback: Trackback URL.

Kommentera gärna

Din epostadress kommer aldrig publiceras eller delas. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
  • Träffa mig