Fler ambulanser – ökar tryggheten!

Trygghet är att få vård i tid, att få en ambulans när det behövs, även om det är mitt i natten. Vi Kristdemokrater vill öka antalet ambulanser så vi kan få en bättre måluppfyllelse. Det innebär fler ambulanser i Skaraborg, framförallt i ytterområdena som tex. i Falköping, Mariestad och Mölltorp, det är en viktig trygghetsfråga.

För Kristdemokraterna är ambulanssjukvården en av hjärtefrågorna som vi bevakat extra mycket i Skaraborg. Ambulansorganisationen är en nyckelresurs i den akuta vårdkedjan. Kompetensen i ambulanserna har stärkts och varje ambulans är i dag bemannad med minst en sjuksköterska. Ambulanssjukvårdens medicintekniska standard har ökat och man kan ge mer vård på plats och mer avancerade vårdinsatser på väg till sjukhuset.

Ambulanssjukvårdens nya roll har också gett förutsättningar för utveckling av vårdkedjorna. Kristdemokraterna vill ha direktspår där patienten bedöms i ambulans och därför kan föras direkt till rätt vårdinstans utan att passera akuten. Det handlar om hjärtpatienter, strokepatienter, geriatrikpatienter och frakturpatienter. Dessa direktspår ger snabbare vård, höjer kvaliteten i omhändertagandet och avlastar akutmottagningarna.

Kristdemokraterna vill ha mer av ett helhetsperspektiv inom sjukvården. Vi går till val på att förstärka akutsjukvården och införa en vårdplatsgaranti. Vi menar att med fler ambulanser – ökar tryggheten. Västra Götalandsregionen behöver en stark kristdemokratisk röst, som satsar på en sjukvård som erbjuder trygg vård och värdigt omhändertagande.  Därför behöver vi din röst i valet!

Dan Hovskär, Regionkandidat

Kristdemokraterna

Lämna en kommentar eller en trackback: Trackback URL.

Kommentera gärna

Din epostadress kommer aldrig publiceras eller delas. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
  • Träffa mig