Satsas mer på psykiatrin till unga

Trots ett relativt välstånd i Sverige mår allt fler unga dåligt. Självskadebeteenden och självmord bland unga fortsätter att öka. I Västra Götaland har nedskärningar inom vården lett till att många behandlingshem stängts bland annat två stycken i Falköping under förra året och att färre vårdplatser nu finns i Skaraborg. Vi kristdemokrater tycker inte att vi har råd att fortsätta med nedskärningar inom vården och psykiatrin. Tyvärr var kristdemokraterna enda parti som gick emot nedläggningen av behandlingshemmen. Våra unga är värda att få den hjälp de behöver, och att få hjälp snabbt. Vi vill öka anslagen till vården – i synnerhet till psykiatrin.

Vi vill investera ytterligare i individanpassad psykiatrisk vård, utan långa väntetider. Vi vill ge utökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Många unga mår sämre psykiskt idag än tidigare och en tonåring som mår så dåligt att han funderar över att ta sitt eget liv – eller att hon skär sig för att dämpa ångesten och smärtan, behöver hjälp snabbt. Därför behöver vi utöka telefonhjälplinjen Psykiatri direkt till hela Västra Götalandsregionen. Genom telefonlinjen, som redan testats med goda resultat i Mölndal, kan unga få hjälp av utbildad personal när som helst och utan att ibland behöva besöka en jourmottagning, hjälpen ska finnas nära till hands.

Vi kristdemokrater vill öka kunskapen om psykisk ohälsa, för att minska känslor av skam och tabu som fortfarande råder kring psykisk ohälsa och kan förhindra unga som mår dåligt att söka hjälp. Utbildning i hur man kan arbeta för att förebygga självskadebeteenden och självmord behövs erbjudas personal inom hela vårdkedjan, men även i samhället förövrigt måste få ökad kunskap på det här området.

För oss kristdemokrater är det viktigt att vården ser människan i sin helhet. En människa är mer än sin fysiska kropp, och även om den fysiska vården är viktig så räcker den inte när en människa mår dåligt. Möjlighet att tala med någon kan ibland räcka långt. Att känna sig sedd och hörd. Sjukvårdens uppgift måste vara att se hela människan.

Dan Hovskär

Regionkandidat

Kristdemokraterna

Lämna en kommentar eller en trackback: Trackback URL.

Kommentera gärna

Din epostadress kommer aldrig publiceras eller delas. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
  • Träffa mig