Självständiga sjukhus med lokalledning

Det är viktigt att sjukvården får möjlighet att vara nära och personlig i hela Skaraborg. Med detta menar kristdemokraterna att alla skall ha en närhet till den sjukvård de behöver och att vården skall anpassas efter vars och ens behov och situation.

Vi tror att de bästa förutsättningarna för en sådan sjukvård skapas genom att dela upp de stora sjukhuskoncernerna och återskapa mindre enheter. Kristdemokraterna vill ha självständiga sjukhus med lokalledning i Lidköping, Falköping och Mariestad.

Socialdemokraternas (S) huvudfråga i valet visar sig vara att ”inte sälja ut” sjukhusen och detta framställs som det största hotet. Eftersom det inte finns något parti som vill detta så är det en ickefråga. Men den linje (S) står för med stora koncerner utgör ett stort hot mot de mindre sjukhusen då de stora sjukhuskoncernerna avlövar de mindre sjukhusen. När nu Sjukvårdspartiet valt att stödja (S) styret i regionen är vi ganska ensamma i vår kamp för de lokala sjukhusen. Kristdemokraterna vill titta vidare på om varje mindre sjukhus i Skaraborg skulle kunna bil mer unikt och gärna tillföras någon ytterligare specialitet.

Vi måste stärka och utveckla de små sjukhusen. En sådan förändring är nödvändig för att skapa trygghet för patienter och ge personal inflytande över sin egen arbetssituation.

Kristdemokraterna vill ha mer av ett helhetsperspektiv inom sjukvården. Vi går till val på att förstärka akutsjukvården och införa en vårdplatsgaranti. Västra Götalandsregionen behöver en stark kristdemokratisk röst, som satsar på sjukvården! Var med och påverka, rösta den 15 Maj.

Dan Hovskär (KD)

Tommy Larsson (KD)

Kandidater till Regionfullmäktige valet

Lämna en kommentar eller en trackback: Trackback URL.

Kommentera gärna

Din epostadress kommer aldrig publiceras eller delas. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
  • Träffa mig