Tre viktiga frågor för Falköping!

De små sjukhusen måste stärkas och utvecklas för att skapa trygghet för patienter och för att ge personal inflytande över den egna arbetssituationen. Kristdemokraterna vill skapa ett självständigt sjukhus med lokal ledning i Falköping. Självständiga sjukhus garanteras med lokal ledning och genom att ytterligare en specialitet tillförs.

Trygghet är att få vård i tid. I en akut situation handlar det om att ambulansen kommer i tid, även om det är mitt i natten. För oss kristdemokrater är ambulanssjukvården en hjärtefråga som vi bevakat och som vi kommer att arbeta vidare med framöver. Vi Kristdemokrater vill öka antalet ambulanser för att se till att det blir rimliga insatstider, dygnet runt. Konkret innebär det fler ambulanser i Skaraborg, framförallt i de yttre delarna såsom i Falköping, Mariestad och Mölltorp.

Vi kristdemokrater är stolta över att vi, mest konsekvent av alla partier, krävt mer pengar till psykiatrin. Vi har också protesterat mot neddragningarna av vårdplatser inom den psykiatriska vården. För att nämna ett konkret exempel var vi helt ensamma att höja vår röst mot nedläggningen av enheten ”Unga vuxna” i Falköping. Alla andra partier röstade för nedläggning. Ett beslut som innebar att en avdelning och två behandlingshem för ungdomar mellan 16-25 år med psykiska besvär försvann.

Kristdemokraterna vill se mer av ett helhetsperspektiv inom sjukvården. Vi går till val på att förstärka akutsjukvården och införa en vårdplatsgaranti. Västra Götalandsregionen behöver en stark kristdemokratisk röst. En röst som satsar på sjukvården och som höjer rösten för de mest utsatta – barn, äldre och psykiskt sjuka/funktionshindrade. Påverka genom att gå till valurnan den 15 maj. Din röst gör skillnad!

Dan Hovskär

regionkandidat

Kristdemokraterna

Lämna en kommentar eller en trackback: Trackback URL.

Kommentera gärna

Din epostadress kommer aldrig publiceras eller delas. Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
  • Träffa mig