Dan Hovskär

Kandiderar till : Västra Götalandsregionen plats nr. 3 för Skaraborg.

Född: 1970

Familj: två barn Alina och Hilda och fru Katrin

Bor: Bestorpsgatan i Falköping

Utbildning/yrke: Skötare, marknadsförning och säljare

Bakgrund: Sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet i Falköpings kommun, och som vice ordförande för integrationsutskottet. Är ordförande för räddningsnämnden Falköping-Tidaholm och ordförande för Falköpings Hyresbostäder AB. Sitter också som ordinarie i  regionfullmäktige och ordinarie i Servicenämnden samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden

  • Träffa mig