Dan Hovskär

Kandiderar till : Västra Götalandsregionen plats nr. 3 för Skaraborg.

Född: 1970

Familj: två barn Alina och Hilda och fru Katrin

Bor: Bestorpsgatan i Falköping

Utbildning/yrke: Projektledare, skötare, marknadsföring och säljare

Bakgrund: Sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet i Falköpings kommun, och som vice ordförande för integrationsutskottet. Är ordförande för Byggnadsnämnden och ordförande för Samhällsskydd Mellesta Skaraborg (Räddningstjänsten). Sitter också i regionfullmäktige och i Servicenämnden samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  • Träffa mig