Regionvalet

Jag vill utveckla och förstärka vården, inte minst för våra barn och unga med psykisk ohälsa. Vi behöver även se till att den vård som patienten behöver ofta, ska vara lättillgänglig och nära. Det ger trygghet också för våra äldre. Vårdköerna är för långa – återinför kömiljarden

  • Träffa mig