Kommunfrågor

Här kan du läsa om några frågor hur jag vill utveckla Falköpings kommun.

Låt familjerna bestämma

Kristdemokraterna vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tycker inte att det är politikerna som ska bestämma hur folk ska ta hand om sina barn. Jag tror att barn mår bra av att vara med sina föräldrar och jag vet att en trygg uppväxt ökar chansen till ett bra liv. Det behövs också mindre barngrupper i Falköpings förskolor, så personalen ska hinna se varje barn!

Fler företag betyder fler jobb och bättre välfärd

Jag vill ta initiativ för att Falköping ska ligga i framkant. Vi behöver mer av tillväxt, trygghet och trivsel! Näringslivet har en viktig roll för utvecklingen. Fler företag betyder fler jobb, bättre ekonomi, mer välfärd och ökad tillväxt. Företag måste tillåtas växa med trygga och stabila regler. Jag vill fortsätta att förbättra företagsklimatet och införa en etableringsgaranti för nya och växande företag, för att stärka Falköpings position. Vi måste också ta tillvara på vår fantastiska landsbygd! Detta för att utveckla boendet och stimulera till mer småskalig, lokal produktion och turism.

Äldre förtjänar respekt

För att leva ett tryggt och värdigt liv behöver människor få bestämma mer själva, även när de blir äldre. Jag vill öka valfriheten och införa fler boendeformer så som trygghetsboende. Jag vill fortsätta satsa på kvalitén i äldreomsorgen. Rätt omvårdnad är viktigt, med en pratstund eller en promenad kan betyda lika mycket som mediciner och näringsriktig mat.

Kristdemokraterna tar ansvar!

Jag och kristdemokraterna tar ansvar och har en politik för utveckling och för ett mänskligare Falköping! Vi har sett till att människor får bestämma mer över sin vardag. Kristdemokraterna vill vara med och leda Falköping in i framtiden.

  • Träffa mig