Regionfrågor

Här är några frågor som jag vill jobba med i Regionen.

Falköpings Sjukhus självständigt, med lokal ledning!

Det är viktigt att sjukvården får möjlighet att vara nära och personlig i hela Skaraborg. Med det menar jag att alla ska ha närhet till den sjukvård de behöver och att vården ska anpassas efter vars och ens behov och situation. Kristdemokraterna tror att de bästa förutsättningarna för en sådan sjukvård skapas genom att dela upp de stora sjukhuskoncernerna och återskapa mindre enheter. Jag vill ha självständiga sjukhus med lokal ledning i Falköping och Mariestad! Utveckla de små sjukhusen , gärna genom att tillföra någon ytterligare specialitet.

Korta vårdköerna!

Jag vill ge människor möjlighet att välja vårdform själva, som tex. vårdcentral. Valfriheten att kunna välja men också att välja bort olika vårdgivare är viktig. Köerna hör inte hemma i sjukvården. Kristdemokraterna har med hjälp av kömiljarden redan halverat vårdköerna, men vi nöjer oss inte förrän de är helt borta.

VIP-kort och särskilda äldrecentraler

Kristdemokraterna har aktivt drivit frågor om bättre samverkan mellan kommuner och regionen, vilket är nödvändigt tycker jag. En viktig satsning är på särskilda äldrecentraler och ett VIP-kort i vården. Den som är äldre och har regelbundet behov av vård ska inte behöva köa sig till vården utan få tillgång till den direkt.

Fler ambulanser – ökar tryggheten!

Trygghet är att få vård i tid, att få en ambulans när det behövs, även om det är mitt i natten. Detta tror jag är prioriterad fråga för Falköpingsborna och för Skaraborgarna. Jag menar att fler ambulanser – ökar tryggheten. Jag har jobbat för att bevara fler nattambulanser i Skaraborg. Detta är en hjärtefråga för oss Kristdemokrater och en viktig trygghetsfråga!

Fler vårdplatser!

Kristdemokraterna är de parti som hårdast bevakat och motsatt oss neddragningarna av vårdplatser inom medicin och geriatrik. På flera håll i regionen får ofta äldre och svårt sjuka patienter ligga i korridorer och sköljrum på grund av att man skurit ner på antalet vårdplatser.

Satsa på psykiatrin!

Vi är det parti som mest konsekvent har krävt mer pengar till psykiatrin och protesterat mot neddragningarna av vårdplatser inom den psykriatiska vården. Bland annat var vi helt ensamma EMOT att lägga ner enheten ”Unga vuxna” i Falköping, alla andra partier röstade för. Det innebar att en avdelning och två behandlingshem, som jobbade med ungdomar med psykiska besvär mellan 16 till 25 år, försvann. Vi menar att vi behöver satsa mer på denna grupp, istället!

Helhetspersperpektiv!

Kristdemokraterna vill ha mer av helhetsperspektiv inom sjukvården. Vi vill förstärka akutsjukvården och införa en vårdplatsgaranti. Västra Götalandsregionen behöver en stark kristdemokratisk röst, som satsar på en sjukvård som erbjuder trygg vård och ett värdigt omhändertagande. Jag vill vara Din röst i vård och regionfrågor!

  • Träffa mig